Waarom inleveren?

In Nederland zijn miljoenen mobiele telefoons, tablets, e-readers, mp3's en laptops in gebruik. Naast de toestellen die in gebruik zijn, ligt er een groot aantal ongebruikt of defect, ergens in de kast. Uiteindelijk komen deze ongebruikte/defecte apparaten terecht in het milieu. Deze apparaten inclusief de batterijen bevatten elementen die, als ze niet op de juiste manier verwerkt worden, schade aan het milieu aanrichten. Daarom is het belangrijk dat deze elementen op verantwoorde wijze worden verwijderd om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Telefoonmarkt in Kumasi

Regelgeving

Op 13 augustus 2012 is de zogenaamde nieuwe WEEE-richtlijn (Richtlijn 2012/19/EU) in werking getreden. De afkorting WEEE staat voor Waste of Electric and Electronic Equipment) en is opgesteld door de Europese Commissie. Deze richtlijn regelt de inzameling, recycling en financiering van afgedankte elektrische apparaten in Europa. Per 2018 moet tussen de 65% en 85% (verschillende percentages voor verschillende productgroepen) van alle elektrische en elektronische producten (waaronder mobiele telefoons, tablets en laptops) ingezameld en gerecycled worden. Sinds 13 augustus 2005 is de producent verantwoordelijk voor de (gescheiden) inzameling en recycling. Daarnaast moet de producent tijdens het ontwerp en de productie al rekening houden met de milieuvriendelijke verwerking van de apparatuur ('design for recycling').Marktsituatie

Per jaar worden in Nederland alleen al meer dan 4.500.000 nieuwe mobiele telefoons verkocht. De Nederlandse mobiele telefoonmarkt is een duidelijke vervangingsmarkt. Dit betekent dat in de afgelopen 3 jaar dus meer dan 13 miljoen telefoons zijn verkocht. Dit is dan ook de markt van herbruikbare toestellen.

Natuurlijk kun je je gebruikte telefoontjes weggooien. Maar waarom? Veel toestellen werken nog prima en zijn geschikt voor een 2de leven. Je doet het milieu er een plezier mee en mensen in andere delen van de wereld. Het is simpel, laagdrempelig en je krijgt er nog iets voor terug ook. Gewoon inleveren dus!

De mobiele telefoon is een gewoon gebruiksartikel in Nederland. Of het nu particulier of zakelijk is, bijna iedereen heeft een mobiele telefoon. Vaak is de telefoon een persoonlijk bezit, maar ook vaak is de mobiele telefoon onderdeel van het arbeidspakket van bedrijven, overheden en overige instanties.

In Nederland ligt naar schatting ongeveer 2.000 ton afgedankte gsm's bij bedrijven en binnen huishoudens. Deze toestellen bevatten allemaal grondstoffen en vormen als het ware een bovengrondse mijn. Deze 'bovengrondse mijn' bestaat uit: 7.000 kg zilver, 680 kg goud, 260 kg palladium, 261.000 kg koper

Telefoonmarkt in Accra


Mensen in Ghana beschikken vaak over 2 toestellenTelefoonmarkt in Accra

Missie ReCell

ReCell is de eerste organisatie in Nederland die inzamel- en recycleprogramma's heeft ontwikkeld voor gebruikte mobiele telefoons en overige consumenten elektronica. Het concept zit zo in elkaar dat het voor consumenten, retailers, bedrijven en overige instanties/organisaties aantrekkelijk is om oude/gebruikte toestellen in te leveren.

Het is toch enorm zonde als dit allemaal in de vuilverbranding terecht komt. En niet nodig, want een deel van de gebruikte toestellen - met name de toestellen die de laatste 3 à 4 jaar verkocht zijn - werken nog prima en van deze toestellen kan de levenscyclus verlengd worden met vele jaren. Hoe? Door de toestellen een 2de leven te geven in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden waar de mobiele telefonie en internet sterk in ontwikkeling zijn. De levensduurverlenging kan oplopen tot wel 5 jaar.

De overige toestellen, die niet meer goed werken of niet meer geschikt zijn voor gebruik, worden door ReCell op een milieuverantwoorde manier gerecycled en de teruggewonnen metalen en edelmetalen worden hergebruikt.

ReCell is gespecialiseerd in deze 2 onderdelen. De verlenging van de levensduur van mobiele telefoons in combinatie met het recyclen van oude toestellen resulteert in een enorme reductie van o.a. het delven van nieuwe grondstoffen en mijnafval.

Hoeveel dan precies? Als voorbeeld:
In 1 ton gsm's zit ca. 340 gram goud. In 1 ton gouderts zit amper 5 gram goud
Oftewel; er ontstaat 100 kg mijnafval voor de goudwinning van 1 motherboard van een mobiele telefoon!Reuse en recyclen is dus zeker de moeite waard!

De missie van ReCell is dan ook om deze bovengrondse mijn op een milieuverantwoorde manier te exploiteren. Met andere woorden, we willen de levensduur verlengen van toestellen die nog hergebruikt kunnen worden. En we zorgen ervoor dat van de overige toestellen de teruggewonnen metalen en edelmetalen weer hergebruikt kunnen worden. Het resultaat is een enorme afname in bijvoorbeeld het delven van nieuwe grondstoffen en mijnafval, huishoudelijk afval en benodigde energie voor de productie van nieuwe toestellen (CO2-reductie).

In 2003 is ReCell van start gegaan met als doel het maximaal retour krijgen van gebruikte mobiele telefoons inclusief batterijen d.m.v. eenvoudige en efficiënte retoursystemen. En inmiddels hebben al vele particulieren en bedrijven de grote voordelen ontdekt van het recyclen van gebruikte mobiele telefoons. Diverse projecten zijn hiervoor ingezet in samenwerking diverse retailers en netwerken.

ReCell vindt dat het tijd is onze verantwoording te nemen. Want we kunnen het ons niet veroorloven om deze bovengrondse mijn NIET te exploiteren. ReCell is er klaar voor. Maar we moeten het met z'n allen doen: gewoon inleveren!

Heeft u als consument een gebruikte telefoon, tablet, laptop, e-reader of mp3 thuis in de kast liggen? Wilt u als bedrijf zorgen voor een milieuverantwoorde recycling van gebruikte mobiele bedrijfstelefoons, tablets of laptops, maak dan gebruik van ReCell, uw partner op het gebied van reuse en recycling van mobiele telefoons en overige consumenten elektronica.

Waarom recycling - in het kort

  • Goed voor het milieu
  • Reductie delven ruwe grondstoffen
  • Reductie CO2-uitstoot
  • Levensduurverlenging (kan oplopen tot 5 jaar)
  • Hergebruik levert geld op
  • Hergebruik zorgt voor werkgelegenheid (repair/refurbishing/verkooporganisatie in Ghana)

Klik hier